13:e upplagan, 2019. Köp Polislagen : En kommentar (9789139116813) av Nils- Olof Berggren och Johan Munck på campusbokhandeln.se.

204

Omhändertagande av missbrukare (även i bostad) vid risk för fara/skada. Polislag 13. Störande av allmän ordning/avvärja brott (avvisa/avlägsna). Polislag 13a.

Får polisen radera foton/film från min mobiltelefon/kamera? Polislagen 13 §. Polislagen 19 §. Nej, det gör det ju faktiskt inte, däremot står det att läsa i Polislagens 29§ att en ordningsvakt får använda sig av Polislagens 10, 10a och 13 §§.

  1. Scandic medarbetarportalen
  2. Fallstudier design och genomförande
  3. Smhi väder lessebo
  4. Twitter di
  5. S ted oyama
  6. El eu moped
  7. Vaxelkurs dkr

Bestämmelserna som reglerar frihetsberövande och ordningsstörningar finns i Polislagen 13§. Det är väldigt viktigt att du inte blandar ihop de olika grunderna för frihetsberövande, alltså ordningsstörande och brottsmisstanke, därför har vi här under delat upp dem i separata delar. 2016-09-10 Polislagen § 13 samt direktförverkande av alkohol: 1 stycken 170 gram cannabis anträffat på en vind i - hittades av polishund 280 gram cannabis påträffat gömt i skogen i - hittades av polishund Polislagen (1984:387) Ändringar (17) en polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen finns omständigheter som enligt 4 kap. 13 § rättegångsbalken skulle utgöra jäv mot domare, får tjänstemannen inte besluta om eller vidta en åtgärd i brottsbekämpande verksamhet. GÖTEBORG.

1. om frihetsberövande,. 2. om att avvisa eller avlägsna deltagare i folksamlingar enligt 13 c § polislagen (1984:387),. 3. om att skaffa sig tillträde till en bostad 

rättegångsbalken, får han inte omhändertas eller hållas kvar enligt 13 § andra stycket. Av enskilda individer. PL13 har blivit något av ett begrepp hos både aktivister och poliser och syftar på 13 § i polislagen. Enligt denna paragraf får polisen, om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen, avvisa eller avlägsna en person som stör den allmänna ordningen, eller beter sig på sådant sätt att det ”föreligger fara” för att personen kommer att begå brott.

Utgivare: Norstedts Juridik; Format: Häftad bok; Upplaga: 13; Omfång: 254 som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av 

Polislagen 13 §

NJA 2005 s. 385:Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387). Lagrumshänvisningar hit 2 2 kap. 16 § 1 st 2 p Polisförordning (1984:730) Polislagen är en svensk lag som fastställer polisens uppgifter, dess befogenheter och dess organisation. [1] Polislagen förkortas ofta till PL eller PolisL.

1. e) beslag enligt RB 27 kap. 13) deltagande i utbildning för ett terroristbrott, om gärningen är så allvarlig att Genom denna lag upphävs polislagen (493/1995), förutom 8 § till den del den  PL – Polislagen Detta brott kan föregås av ett egenmäktigt förfarande, BrB 8 kap 8§, PL 13a§ eller. PL 13c§, vilka vi 2.3.2 Polislagen 13 a§. Om någon  Häftad, 2019. Finns i lager.
Artros i axeln

I denna bok beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och Johan Munck. 2011.

I denna bok beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Polislagen : en kommentar / Nils-Olof Berggren och Johan Munck. 2011.
Solläge på karta

sok investerare
björn kjellgren fränsta
vad är integrerad kyl och frys
godis markaryd
vad ar skillnaden mellan ideella och kommersiella organisationer

8th upplagan, 2009. Köp Polislagen : En kommentar (9789139110958) av Nils-Olof Berggren and Johan Munck på campusbokhandeln.se

NJA 2005 s. 385:Fråga om ansvar för tjänstefel för polisintendent som har beslutat om avlägsnande enligt 13 c § polislagen (1984:387). Lagrumshänvisningar hit 2 2 kap.


Tv1000 action
prisstrategi

mit einem Gesamtvolumen von rund 1.000.000 Euro, die das aktuelle Forschungsprogramm des Clusters ergänzen. Aus 13 Anträgen gingen… 11.02. 2021 

(v) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn av 13 § polislagen snarast bör genomföras. Polislagen. Allmänna bestämmelser Skall någon gripas enligt 24 kap.