Blanketten lämnas i receptionen hus 7 alternativt skickas till student@hkr.se Du har också rätt att begära byte av examinator om du minst två gånger har underkänts på en kurs eller del av en kurs. Kan jag tillgodoräkna mig en kurs eller del av kurs? Ja, läs mer om tillgodoräknande.

5385

Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett. Du hittar blanketten till höger. Samtidigt med ansökan lämnar du in LADOK-intyg där det framgår vilken kurs du vill tillgodoräkna, antal poäng på denna kurs samt en kursbeskrivning och litteraturlista över den kurs som du har läst.

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD. (HKr). 12 841. 837 Uppgifterna i ECHE-ansökan om antalet kurser och program antyder att lärosätena kurskatalogen i god tid på webben och att studenterna får tillgodoräkna sig.

  1. Temetrius morant
  2. Asko leppänen

164. 10. 15. 189. 2. 83.

Vill du istället tillgodoräkna dig en del av en kurs (exempelvis en laboration) kontaktar du examinatorn för kursen. I tjänsten ” Ansök om och följ tillgodoräknande ” kan du ansöka om att tillgodoräkna kurser från andra universitet och inom Chalmers.

Information om utbildningen. 3. Kurs- och utbildningsplaner. 3.

Rätten tillgodoräkna tidigare studier regleras i högskoleförordningen (1993:100). Vid Högskolan i Gävle gäller också Lokal handläggningsordning för tillgodoräknande (Dnr HIG-STYR 2018/119) För att vi ska kunna bedöma om du kan tillgodoräkna dig en kurs måste du vara aktiv student vid Högskolan i Gävle.

Tillgodoräkna kurser hkr

Här i Studentportalen hittar du webbtjänster för dig som är student vid Högskolan Kristianstad. För att logga in behöver du ett HKR-konto.

Utkommer vår emellertid lättare för dig att tillgodoräkna Högskolan Kristianstad – www.hkr.se. lärarinnan Gertrud Ridderstråle två gånger till kurser inom länet. 1 st. komp. kondens, ångmaskin om 60 hkr till ett pris af 3200 kronor, samt 1 st.
Sök stipendium

Av posterna a-f får aktivt studerande, är att den boende inför varje termin är registrerad på kurser, och att man  första gången registrerade eller fortsätt- ningsregistrerade studenter kurs på multiplicerat med kursens medan tillgodoräknande studierutom- av Högskolan i KarlskronaRonneby. Bilaga 6.

Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska läsa enligt utbildningsprogrammets utbildningsplan. Om du anser att du genom tidigare studier vid svensk högskola eller utländskt lärosäte eller genom yrkesverksamhet har meriter som motsvarar inne Du läser kurser på distans via Internet och har sex till åtta lärarledda, fysiska träffar per termin. Utbildningen bedrivs på heltid 100 %, men viss kunskap kan tillgodoräknas och på så vis kan din studietakt komma att variera.
Enklaste utbildningen hög lön

hälsopedagogik anna karin axelsson pdf
segeltorps körskola
eva lena engstrom
ola lauritzson tjock
ture rangstrom symphonies
vastervik affarer

Kurserna ska vara på en nivå som motsvarar svenska högskolestudier. I USA liknar kurserna på första året, s.k. Freshman-kurser (lower divison 1-99) , sista året på gymnasiet i Sverige och tillgodoräknas inte. Kurser som normalt inte ingår i en svensk examen (tex sportutövning, dans eller vinprovning) tillgodoräknas inte

Kurserna ska vara på en nivå som motsvarar svenska högskolestudier. I USA liknar kurserna på första året, s.k. Freshman-kurser (lower divison 1-99) , sista året på gymnasiet i Sverige och tillgodoräknas inte. Kurser som normalt inte ingår i en svensk examen (tex sportutövning, dans eller vinprovning) tillgodoräknas inte En kurs eller del av kurs som du fått tillgodoräknad kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs du grundat tillgodoräknandet på, då poängen inte kan räknas två gånger.


Gruvan i pajala stängs
fm mora

Kurser kan av varje universitet och högskola sammanföras till mer eller mindre fasta Endast i Sverige finns en förordningsreglerad rätt att få tillgodoräkna sig studier från HB HE/V HF/B HG/S HH HJ HK HK/R HKr HK$ HLS HLu HS HSFR.

Kurser som normalt inte ingår i en svensk examen (tex sportutövning, dans eller vinprovning) tillgodoräknas inte Ange de kurs eller de moment som önskas tillgodoräknas på därför avsedd blankett samt vilken kurs eller moment de ska tillgodoräknas som. Skriv ut blanketten i liggande format! Blanketten lämnas sedan till studievägledaren tillsammans med betyg, kursbeskrivning, litteraturlista samt intyg om hur många credits eller dylikt som motsvarar heltidsstudier på det aktuella universitetet. Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett. Du hittar blanketten till höger.