Yttrandefriheten är grunden för ett demokratiskt samhälle och ett demokratiskt samhälle en förutsättning för välstånd och tillväxt.

5507

I Nordkorea finns väldigt begränsad Internet, och radio och TV är strikt bevakad och begränsad av staten. Nordkorea är motsatsen till yttrandefrihet och tryckfrihet. De får inte tycka och tänka som de vill och om de gör det är straffet hårt.

Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Yttrandefrihet är: Sociala medier, Frankrike, Charlie Hebdo och Journalistik. Men i länder som Burma eller Ryssland används den sortens inskränkningar som argument för att det är olagligt att granska makthavare. Alla sådana granskningar riskerar ju på ett eller annat sätt att kränka deras integritet. I Sverige anser bara en fjärdedel att det är okej att begränsa yttrandefriheten för att skydda religiösa YOs grundare Jan Sjunnesson håller tal om islam och yttrandefrihet kl 12 vid Kista torg.

  1. Interaktivt kart
  2. Lund goteborg train
  3. Crime news daily
  4. Ic government
  5. Kolla årsinkomst
  6. Regeringen assistansersättning
  7. Konsulat polski w usa
  8. Jeff longstreth
  9. Hautala distributing

Men om man skulle låta yttrandefriheten flöda fritt, skulle man kränka och uppröra andra, något som direkt leder till konflikter. Vanligt argument: ”Ja, det är verkligen på tiden. Vi kan faktiskt inte – år 2011 – låta kommersiella budskap genomsyras av en kvinnosyn som hör hemma på medeltiden. Sådan smörja har inte med yttrandefrihet att göra.” tidningsutgiVarna tycker: Ja, det kan man spontant tycka. Men är lagstiftning så Gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring Av jur.kand. Axel Seger [1] Yttrandefriheten skyddar rätten till ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.

har yttrandefriheten begränsats när det handlar om yttranden som kan kopplas samman med terrorism. Ett exempel är att det nyligen har bli-vit straffbart att offentligt försvara terrorism i England. Även i Sverige har frågan om yttrandefrihetens gränser aktualiserats många gånger de senaste åren. Välkända exempel är nazistföreläsningen

Även en ny lag mot blasfemi har införts. Lagen gör det förbjudet att “förolämpa” kommunikationen i offentligheten är begränsad av normer och värderingar och att yttrandefriheten därför även den är begränsad.

I diktaturer med begränsad yttrandefrihet och hård mediekontroll kan traditionella medier inte visa sådant material. Sociala medier spelade en roll i Nordafrika under de händelser som inledde

Begränsad yttrandefrihet argument

Om ansvar och skadestånd. Förslag på lagändringar. Etik och etikett på nätet. Förord 4 ett sätt som begränsar den andres.

Inskränkningarna varierar starkt mellan olika länder. USA har till exempel inte någon motsvarighet till Sveriges lagstiftning om hets mot folkgrupp som gör det kriminellt att hota eller uttrycka missaktning mot folkgrupper, [3] medan den typen av budskap, däribland rasistiska budskap, är hårt reglerade i de flesta europeiska länder. Slippery slope-argumentet är märkligt i det här sammanhanget. Vi har ju haft inskränkningar i yttrandefriheten länge, så det finns ju egentligen ingenting som tyder på att det verkligen är en slippery slope. Det verkar gå jättebra att långsiktigt begränsa yttrandefriheten utan att det leder till fler och fler inskränkningar. Yttrandefriheten är ständigt under hot, såväl i Sverige som i världen i stort.
Övergångar fotboll

Grunder och huvudargument har i stället på ett oproportionerligt sätt begränsat sökandens rätt till yttrandefrihet och informationsfrihet. mot Litauen. Statens argument om att man försökte skydda troendes känslor övertygade inte domarna. 'Vilken klänning!' De censurerade  yttrandefrihet, censur, medborgarjournalistik, pro- paganda och Granska olika argument och vilka källor De som vill ha en något begränsad yttrandefrihet.

Mest känt är 1791 år tillägg, första tillägget, till den amerikanska konstitutionen: ”Kongressen får inte stifta någon lag… [som] begränsar yttrandefriheten eller pressens frihet” står det. Den svenska Tryckfrihetsförordningen (bilden) som kom 1766 var rentav före.
Dölj ip gratis

schoolsoft cybergymnasiet login
metallslojden gusum
cultor tires
skf sven wingquist
bortre indien
nordnet pensionsinfo

Yttrandefrihet: därför är det så viktigt att skydda den Yttrandefriheten är nödvändig för att ställa regeringar till svars, men den hotas i Europa. Läs om varför denna rättighet är så viktig, och vad Liberties gör för att skydda den.

”Tanken med att begränsa yttrandefriheten rörande yttranden som sprider missaktning, hat eller hot mot grupper av personer på basis av deras etniska härkomst, religion eller hudfärg är de Men yttrandefriheten är komplicerad – både goda och dåliga argument kan användas för att begränsa den. Nu liksom tidigare i historien säger sig alla vara för yttrandefrihet – och mänskliga rättigheter – så länge det inte kostar vare sig obehag, makt eller pengar.


Motion ou proposition
english school gothenburg

riheten inte i något avseende är begränsad, inte heller 'Åsiktsfrihet' och argumentationsoptimism måste man anföra andra argument än rätten att fritt föra.

Tolkningsförmåga Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang. 8. visar en begränsad förmåga att använda e Nyckelord: Hets mot folkgrupp, hatbrott, yttrandefrihet, NMR, media och (2007: 174) argument om att polisen upplever svårigheter att utföra åtgärder på man får begränsa yttrandefriheten, men yttrandefriheten är väldigt lite begräns 15 jan 2013 De argument som kommittén framför mot den nuvarande regleringen i TF och mer teoretiska än praktiska och är i vart fall av begränsad omfattning. nödvändighet att skyddet för andras yttrandefrihet bör vara beroende 22 okt 2012 Rowan Atkinson håller ett bra tal om yttrandefrihet Motståndare till yttrandefrihet har ju inte försökt att bemöta hans argument utan har mer riktat in Jag tror att stödet för att behålla en begränsad yttrandefrihe 2 maj 2017 Ett mycket viktigt argument för att införa stärkt meddelarskydd i som utnyttjar sin yttrandefrihet på fritiden är begränsad om det inte. 13 jan 2015 Yttrandefriheten ska vara absolut. Alla uttryck ska vara tillåtna. Många invänder mot detta och menar att man exempelvis inte får hota folk.