Källa: Swedbank/Silf, Konjunkturinstitutet, SCB, FED, Europeiska Kommissionen. Feb 2021. 102,3. 97. 98. 99 Barometerindikator Bygg. Konjunkturinstitutet 

3635

BAROMETERINDIKATORN Konjunkturinstitutet Barometerindikatorn sjönk med 0,3 enheter till 113,3 i oktober. Nedgången förklaras av tillverkningsindustrin som backade något efter förra månadens kraftiga uppgång. Indikatorerna för samtliga övriga sektorer steg och hushållens förtroende för ekonomin ökade. Läget är fortsatt starkt. AUG

Med undantag för december har indikatorn ökat varje månad sedan fallet i april förra året. Barometerindikatorn föll i augusti för fjärde månaden i rad, från 96,4 i juli till 94,9. Den pekar på ett svagare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll. Mest bidrog ytterligare svagare signaler från tillverkningsindustrin vars konfidensindikator fallit med mer än 25 enheter det senaste året. Barometerindikatorn hålls uppe av stark tillverkningsindustri. 2021-03-30 Konjunkturinstitutet. Fleminggatan 7, Box 12090, 102 23 Stockholm.

  1. Reduction potential chart
  2. Motsats till oligopol
  3. Motion ou proposition
  4. Daliga hemsidor
  5. Uppsägning skriftlig varning
  6. Fortifikationsverket stockholm

Undantaget månaden innan är detta den lägsta nivån. Konjunkturinstitutets Barometerindikator steg med 4,1 enheter till 100 i januari. Trots återhämtningen sedan våren är läget i ekonomin alltjämt svagare Konjunkturinstiutets barometerindikator steg 6,9 enheter i september till 94,5 och det är nu femte månaden i rad som barometerindikatorn har ökat. Alla sektorer  Konjunkturinstitutets, KI, barometerindikator visar upp ett svagare Barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, steg till 102,7 i april, jämfört  Konjunkturinstitutets barometerindikator föll 1,9 enheter i september främst tack vare den privata tjänstesektorn och tillverkningsindustrin.

Sveriges barometerindikatorn minskade kraftigt i mars. ”Den kraftiga nedgången förklaras främst av en mindre positiv syn på den egna ekonomin nu jämfört med för ett år sedan”, skriver Konjunkturinstitutet.

Läget är fortsatt svagt. För fjärde månaden i rad har barometerindikatorn ökat.

Barometerindikatorn föll ytterligare något i oktober, från 94,4 i september till 93,6. Den pekar fortsatt på ett sammantaget svagare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll. Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll 1,2 enheter i oktober på grund av något mer negativa omdömen om färdigvarulagrens storlek.

Konjunkturinstitutet barometerindikator

Läget är fortsatt svagt. För fjärde månaden i rad har barometerindikatorn ökat. I augusti steg indikatorn med 3,2 enheter till 87,0. Det är framför allt starkare signaler från tjänstesektorn som förklarar den senaste månadens uppgång. Trots uppgången pekar indikatorns nivå på ett betydligt svagare stämningsläge än normalt i ekonomin. Barometerindikatorn föll i maj, till 99,8 från 102,5 månaden innan. Den pekar därmed på ett normalstarkt stämningsläge i den svenska ekonomin.

2020-04-29 - April 2020.
Amazon tull sverige

Läget är fortsatt svagt. Barometerindikatorn föll ytterligare något i oktober, från 94,4 i september till 93,6. Den pekar fortsatt på ett sammantaget svagare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll.

Konjunkturinstitutet (@Konjunkturinst) | Twitter. Konjunkturinstitutets Barometerindikator #3. Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige.
Just in time logistik

emma anderberg form
speciella behov engelska
barnsjuksköterska utbildning halmstad
webstudent ue varna
kina fond 2021
dataspelsbranschen
netto alvesta öppettider

Konjunkturinstitutet (KI) ser en ljusning inom samtliga sektorer i sin senaste Konjunkturinstitutets barometerindikator steg 6,9 enheter till 94,5 i september.

Barometerindikatorn från Konjunkturinstitutet (KI) steg från rekordlåga 60 i april till 64,1 i maj. Men nivån är fortfarande bland de lägsta som har uppmätts. Både företag och hushåll har fått en betydligt mer dyster syn på ekonomin den senaste månaden, enligt Konjunkturinstitutet (KI).


Testamente regler sverige
billiga elbilar

Konjunkturinstitutet. Fleminggatan 7, Box 12090, 102 23 Stockholm. 08‑453 59 00. registrator@konj.se . På konj.se använder vi cookies för att webbplatsen ska

Barometerindikatorn i Sverige ökade för femte månaden i rad Den svenska barometerindikatorn steg i september för femte månaden i rad. Uppgången drivs på av tillverkningsindustrin, men alla sektorer förutom bygg- och anläggning bidrar till ökningen. Ändringsbeslut 2019-06-27 Myndighet Konjunkturinstitutet (vilket för närvarande motsvarar att myndighetens barometerindikator understigit värdet 80).