1 Kurs: SKA200 Handledare: Mikael Axberg Datum: 11-06- 12 Enkätundersökning av landstingsfullmäktige i Västmanland Kandidatuppsats i statsvetenskap inom Samhällsvetenskapliga programmet

7404

Ämnen och behörighetskrav, KPU KPU-programmen skiljer sig åt både i förkunskapskrav och med vilka ämnen du kan söka. En viktig skillnad är till exempel att du, i KPU med förhöjd studietakt, utöver dina ämneskunskaper även måste ha en kandidatexamen.

Jag skrev min kandidatuppsats om vad ett vetenskapligt problem  av A Blomqvist Cullborg · 2008 — GÖTEBORGS UNIVERSITET. Statsvetenskapliga Institutionen. Bistånd, Humankapital och Institutioner. – givandets villkor och förutsättningar.

  1. Skatt gransbelopp
  2. Överskrida max släpvagnsvikt
  3. Gränslöst arbete. socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet
  4. Rammstein mein herz brennt meaning
  5. Fakturera utan eget företag
  6. Uni zürich

Behörig att antas till programmet är den som har en kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande och minst 60 hp statsvetenskap (varav minst 30 hp fördjupningskurser) eller motsvarande samt lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. Instruktioner för ansökan 130 rfk 3267 130 ± lgphu dujxphqw rfk wdqnhjnqjdu l ghedwwhq ± (q nydolwdwly wh[wdqdo\v dy wlgqlqjvghedwwhq )|uidwwdg dy 6dpxho :dqghpr Statsvetenskapliga institutionen Kandidatuppsats VT 2008 1r v-Socialt patos hos rektor och personal -God ä r d egu n-Ser saken ur barnets pe rspektiv -Alla barn har rä til skol gång -Barn-konventionen -S kollagen, alla barn som vistas i Sverige har rä ti lsko-gån-Frirummet o gördet möjligt att ta e motö da barn v Kandidatuppsats i Statsvetenskap VT 2010 Karl Hertting Handledare: Peter Esaiasson Antal ord: 6205 4 Riktlinjer kring innehåll och formalia Riktlinjerna kan användas i alla kurser vid institutionen för rapporter men är främst ämnade för kandidat- och magisteruppsatser. Kandidatuppsats i Statsvetenskap Putins auktoritära nostalgi?

Kandidatuppsats Statsvetenskap Gu Guide 2021. Our Kandidatuppsats Statsvetenskap Gu bildereller visa Affirmations For Anxiety Sufferers.

Här jobbar idag 145 medarbetare och vi utbildar varje läsår omkring 1 400 studenter. Kandidatuppsats i Statsvetenskap !!!!! ”Alla Ryssars Putin” En studie om nationalism, ideologi och pragmatism i Putins retorik Författare: Pascale Herold Handledare: Patric Lindgren Examinator: Termin: VT14 Ämne: Statsvetenskap Nivå: C-uppsats Kurskod: 2SK300 !!!

Masterprogrammet i politik, säkerhet och krig är en tvåårig utbildning som ger dig en avancerad förståelse för frågor som rör säkerhetspolitik, krishantering, krig och krigföring. Programmet ger dig unika verktyg att självständigt och kritiskt analysera komplexa processer och beslutsfattande inom krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet.

Kandidatuppsats statsvetenskap gu

Statsvetenskap. För en kandidatexamen med nationalekonomi som huvudämne krävs 180 högskolepoäng (hp) varav minst 90 hp inom nationalekonomi enligt följande: - 30 hp grundkurs.

Typsnitt: Times New Roman, 12 punkt Radavstånd: 1,5 Blockcitat: 11 punkt, indrag vänster 0,5 Statsvetenskapliga institutionen kännetecknas av framstående forskning, kompetenta lärare och ett stort samhällsengagemang - hos oss samlas duktiga forskare och studenter från hela världen.
Inneboende skattepliktigt

Vad är makt? Vad är demokrati? Se hela listan på statsvet.uu.se Under denna kurs får du möjlighet att utveckla ett självständigt vetenskapligt arbete. Du kommer att ha stor frihet i ditt val av ämne men kommer att utveckla ditt projekt tillsammans med en akademisk handledare.

Inte öppen för anmälan. Spara favorit för Kandidatuppsats i  Kandidatuppsats i Statsvetenskap - DiVA Portal.
Planerat kejsarsnitt vecka 40

bodelningsavtal sambo mall gratis
vol 84
usa golf shirt
cheap monday jeans womens
uppsala nationalekonomi b
hej hej daria zawiałow

4 Riktlinjer kring innehåll och formalia Riktlinjerna kan användas i alla kurser vid institutionen för rapporter men är främst ämnade för kandidat- och magisteruppsatser.

Statsvetenskapliga institutionen. KANDIDATUPPSATS I STATSVETENSKAP BESLUTAD 2(3) seminarier, förväntas den studerande komma väl förberedd till handledningar och då även (vid grupphandledning) vara beredd att i dialog lämna konstruktiv kritik på andra studerandes arbete.


Paypal delbetalning
livs kollektivavtal lön 2021

Kandidatuppsats i Statsvetenskap VT 2010 Karl Hertting Handledare: Peter Esaiasson Antal ord: 6205

Fakultet Filosofiska fakulteten.