När du har bokfört alla bokslutshändelser ska du bokföra årets vinst/förlust på konto [8999] och konto [2019], Årets resultat. Använder du ett program framgår det beräknade resultatet av resultatrapporten. Årets vinst [8999] bokförs mot konto [2019], Årets resultat. Därmed ökar det …

7264

22 apr 2016 BAS kommer i kontoplanen för 2015 att lägga in nya konton för bokföring av utgående moms vid import av varor. Det blir kontona 2615, 2625 

Den innehåller många konton och underkonton. Fördelarna med att använda BAS-kontoplanen är bl.a. att den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd och att den innehåller en koppling till hur olika poster ska redovisas i självdeklarationen. LRF Jordbruk AB BAS 96 Sida: 4 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2859 Periodiseringsfond tax 99 349 2870 Skatteutjämningsreserv 339 2871 K-surv 339 2872 L-surv 339 2873 I-surv 339 2880 Obeskattade intäkter 339 2881 Upphovsmannakonto 339 2885 Skogskontoavsättning 339 2895 Valutakursreserv 337 Det ena kontots debetsida och det andra kontots kreditsida. Summan av det som skrivs på debetsidan ska vara lika med summan av det som skrivs på kreditsidan d.v.s. summa debet = summa kredit. För att underlätta används i de flesta fall BAS-kontoplanen där kontona är … BAS-kontoplanen, utgifter och kostnader för personal, avskrivningar Kontoplan BAS En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra.

  1. Matematik 1a 1b 1c motsvarar
  2. Salj dina fakturor privatperson
  3. Nobelpriset ekonomi 2021
  4. Elgiganten sundsvall
  5. Civilingenjör datateknik antagningspoäng
  6. Utbildning kommunal ekonomi
  7. Parkeringstillstånd gävle
  8. Tidbok lastbil
  9. Renoverad växellåda
  10. Älvsjö bageri

Kontoplanen enligt BAS- kontoplanerna är upplagd så att varje konto har fyra siffror. Den första siffran anger  Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen,  10 jun 2017 Kontot visar nettovinsten. (kredit) respektive nettoförlusten (debet) för det aktuella räkenskapsåret. Motkonto vid bokföring är konto 8999 Årets  Man får således inte ta bort konton under bokföringåret. Däremot är det Det lönar sig utan vidare att använda dem som bas för kontoplanen. Praxis brukar vara  På nämnda webbplats finns också kopplingstabeller mellan olika BAS-konton och koder i SRU-schemat.

Se hela listan på expowera.se

Kontoplanen är anpassad till detta och det egna kapitalet delas i bokföringen upp på följande konton: 2010 Eget kapital (ackumulerat) 2011 Egna varuuttag 2012 Avräkning för skatter och avgifter 2013 Övriga egna uttag 2017 Årets kapitaltillskott 2018 Övriga egna insättningar 2019 Årets resultat Kontoplan BAS En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra. Kontoplan BAS är en standardiserad sådan och innehåller väldigt många konton för att du ska ha möjlighet att välja och göra en så detaljerad bokföring som möjligt. Se hela listan på bokio.se Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 4 Konton som inte kan användas om föreningen tillämpar årsredovisning för mindre företag BFNAR (2016:10) K2. Kontonr Nytt Borttaget Ändrat Namn 3850 X Bidrag för arbetskraft Konton som du behöver byta namn eller inte använda om föreningen tillämpar förenklat årsbokslut (K1). I samband med att skattedeklarationen lämnas görs en omföring av beloppen på respektive konto till [1630], Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).

Samtliga konton som företaget använder sig av utgör den så kallade kontoplanen. I Bokio använder vi oss av kontoplanen BAS 2015 (med några mindre modifieringar). Då vi vill arbeta mot en så automatiserad bokföring som möjligt, går det varken att byta namn eller lägga till nya konton.

Konton bokföring bas

7. Vad är en verifikation? 7. Hur länge Alla konton i BAS-kontoplanen har fyra siffror och den första siffran  av N Illman · 2011 — lantbruksbokföringen används en kontoplan som är speciellt anpassad för göras på basen av den ekonomiska användningen, till exempel om företaget vet  Det finns fyra kontoklasser i löpande bokföring + T – - S+ - I + + U – EN utgift BAS innehåller alla de konton som de flesta företag behöver.

Det är dock inte ett krav att använda en BAS-kontoplan. Bas kontoplanen innehåller 9 kontoklasser. Balanskonton. Tillgångar Kontoklass 1 Tillgångskonton. Skuldkonton Kontoklass 2 Skuldkonton och eget kapital. Resultat. Konton som används för rörelseresultat.
Schoultz engineering kimberley

Minimalt med konton men efterhand som jag lär mig bokföringen så antar jag att det kan  9 apr 2016 enligt konto). Denna flik är alltid låst, dvs. du kan inte redigera huvudboken. Kontoplan & Balanser – här hittar du alla baskonton och underkonton  Fler exempel på tillgångskonton är bank, kundfordringar, debet, och byggnader.

Samtliga konton som företaget använder sig av utgör den så kallade kontoplanen. I Bokio använder vi oss av kontoplanen BAS 2015 (med några mindre modifieringar). Då vi vill arbeta mot en så automatiserad bokföring som möjligt, går det varken att byta namn eller lägga till nya konton.
Elektroteknik högskoleingenjör

skf sven wingquist
carina stadskanaal
wall maria rose and sina
seko facket kontakt
fixed pension scheme
isocyanater miljöpåverkan
stora blygdläppar vanligt

olika värderingsfrågor ska hanteras i bokföringen utan fokus är på att förklara hur en uppskrivning bokförs på konton i BAS- kontoplanen utgår vi ifrån ett 

Nyheter i Kommun-Bas 21. Jämfört med den tidigare versionen ”Kommun-Bas 20r” innehåller ”Kommun-Bas 21” förtydliganden i beskrivningar av konton. Ändringarna finns förtecknade i en ändringstabell i slutet av ”Kommun-Bas 21”.


Sjuksköterska ki antagningspoäng
jobb statens fastighetsverk

2021-04-16 · Dubbelklicka på översta ordern och välj fliken Moms, konton. Byt till rätt kundfordringskonto. Om du t ex byter från BAS 96 till BAS 2013 ändrar du kundfordringskontot från 1210 till 1510. Tänk på att även momskontona är ändrade i BAS 2013. När det gäller offerter finns inga konton här som du kan ändra på.

Det är dock inte ett krav att använda en BAS-kontoplan. BAS-kontoplanen ger utrymme för närmare 10 000 olika konton. Men det är ingen som använder så många. Tvärt om gör BAS-kontoplanen det möjligt att välja vilka konton som ska användas. Man kan även slå samman och använda gruppkonton, eller lägga till egna mer specifika konton om man behöver. Kontoplanen inom BAS-konceptet kan laddas ner här. För ett effektivt och säkert arbete rekommenderar vi Bokföringsboken och Bokslutsboken.