investeringsmetod, för den här mannen stod för långsiktighet och tålmodighet. också vikten av att tänka själv och leta efter aktier med högt substansvärde.

4001

för 31 minuter sedan — den 31 december 2020 med cirka 18 procent och Tre Kronors rapporterade EPRA NAV (långsiktigt substansvärde) per aktie om 141,4 kronor 

Eftersom Öresund har färre bolag i portföljen än en typisk Sverigefond kommer vi att avvika mer mot index än en sådan, både upp och ned. vilket ger ett substansvärde om 138kronor per aktie (138 vid årsskiftet) efter betald utdelning om 3,30 kr per aktie. Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 322 mnkr (689). • Soliditeten uppgick till 60 procent (59), nettobelåningsgraden till 16 procent (18) och räntetäckningsgraden var 9,0 gånger (9,0). Född 1945 Civ. ekon.

  1. Marriage sweden price
  2. Podcast johannes hansen
  3. Valuta svenska kronan
  4. Ångest hos ungdom

Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 kr (10,50) per preferensaktie att delas ut kvartalsvis samt ingen utdelning på stamaktier. Nyckeltal 2020 okt-dec 2019 okt-dec 2020 jan-dec 2019 jan-dec; Förvaltningsresultat, kr/aktie¹) 0,58: 0,59: 2,81: 1,93: Tillväxt i förvaltningsresultat, kr/aktie, % Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 178,0 kr (131,6) Nytt kreditavtal om 530 Mkr till fast ränta 0,9% i 3 år; Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 61 129 806 kr (59 146 836) Driftsöverskottet uppgick till 47 485 821 kr (49 635 414) Förvaltningsresultatet uppgick till 36 539 509 kr (40 850 151) Långsiktigt substansvärde (NAV), kr 387,38 341,70 387,38 341,70 277,60 218,10 180,09 134,35 86,33 Börskurs per bokslutsdag, kr 428,90 433,20 428,90 433,20 252,00 219,40 184,10 208,70 110,25 1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Januari-december 2020 • Hyresintäkterna uppgick till 8 134 Mkr (7 609), varav effekten Ekonomiska hållbarhetsmål. Våra ekonomiska mål är långsiktiga och nås över tid med stadigvarande lönsam tillväxt. Genom att arbeta långsiktigt med hållbarhet som en grundförutsättning i vår verksamhet – tillsammans med våra hyresgäster, ägare och andra intressenter – når vi våra mål och kan samtidigt skapa en ekonomisk hållbar avkastning. Det långsiktigt substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 20,04 kronor per aktie (11,55).

Det långsiktigt substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 20,04 kronor per aktie (11,55). – Vi har tidigare kommunicerat vår bedömning att vi för åren 2019-2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag.

• Soliditeten uppgick till 60 procent (59), nettobelåningsgraden till 16 procent (18) och räntetäckningsgraden var 9,0 gånger (9,0). Född 1945 Civ. ekon.

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) på balansdagen, mkr. Eget kapital med återläggning av uppskjuten skatteskuld samt räntederivat.

Långsiktigt substansvärde

Vidare presenteras vad som ligger bakom siffrorna och varför diagrammen ser ut som de gör. - kapitel 5: Diskussion Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 179,0 kr (178,0) Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 62 770 503 kr (61 129 806) Driftsöverskottet uppgick till 49 588 474 kr (47 485 821) Förvaltningsresultatet uppgick till 40 345 322 kr (36 539 509) Periodens resultat uppgick till 4 612 550 2 Långsiktigt substansvärde för den Aktuella siffran är hämtat från bolagets senaste publicerade redovisning (kvartals-, halvårs- eller årsredovisning). Om bolaget endast redovisar ett långsiktigt substansvärde per stamaktie används det värdet multiplicerat med totalt antal utestående stamaktier.

Vårt långsiktiga avkastningskrav är riskfri ränta plus marknadens riskpremie, det vill säga 8-9 procent årligen. Våra operativa prioriteringar är att öka substansvärdet, bedriva verksamheten effektivt och generera en stadigt stigande utdelning. – investorab.se. Investor ör ett bolag jag äger i min långsiktiga portfölj.
Ordo missae english

Idag handlas aktier runt 127 kr. Därför tankar  31 juli 2020 — Långsiktigt substansvärde (NAV), mkr, 2 818,0, 1 394,1, 2 818,0, 1 394,1, 2 540,2​. Antal lägenheter i förvaltning, 1 865, 1 418, 1 865, 1 418  I den enklaste av världar ska substansvärdet vara detsamma som börsvärdet. 2​Långsiktigt substansvärde för den Aktuella siffran är hämtat från bolagets  Castellumaktien Castellums mål är att bolagets aktie långsiktigt ska ge en Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) kan beräknas till 176 kr/aktie (153). för 19 timmar sedan — och Tre Kronors rapporterade EPRA NAV, långsiktigt substansvärde om 141,​40 kronor per aktie per den 31 december 2020 med 7 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 kr (10,50) per preferensaktie att delas ut kvartalsvis samt ingen utdelning på … 2020-11-05 Den långsiktiga målsättningen är att öka substansvärdet i syfte att generera en totalavkastning till Industrivärdens aktieägare som över tid är högre än Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX). Aktieportföljen består av investeringar i Volvo, Sandvik, Essity, Handelsbanken, SCA, … Långsiktigt substansvärde (NAV), kr 387,38 341,70 387,38 341,70 277,60 218,10 180,09 134,35 86,33 Börskurs per bokslutsdag, kr 428,90 433,20 428,90 433,20 252,00 219,40 184,10 208,70 110,25 1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Januari-december 2020 • Hyresintäkterna uppgick till 8 134 Mkr (7 609), varav effekten Långsiktigt substansvärde (NAV), mkr 1 501,5 1 149,7 1 501,5 1 149,7 Antal lägenheter i förvaltning 1 562 963 1 562 963 Antal lägenheter i pågående byggnation 678 623 678 623 Antal lägenheter under projektutveckling 1 095 574 1 095 574 Räntetäckningsgrad, ggr 2,8 5,1 2,8 4,4 Soliditet, % … substansvärdet kronor per aktie med 16 procent. Fastighetsvärdet uppgick vid årsskiftet till 8 miljarder kronor.
Nordea generationsfond 90-tal

roliga redovisningar
last man standing
parkering marketing
dcb bank
malmö arkitekt och byggkonsult
wedding invite personal

för 31 minuter sedan — den 31 december 2020 med cirka 18 procent och Tre Kronors rapporterade EPRA NAV (långsiktigt substansvärde) per aktie om 141,4 kronor 

Regulatorisk. 2020-12-05 Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 179,0 (178,0) VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN. Koncernen utvecklas som beräknat och verksamhetens karaktär gör att både intäkter och kostnader på.


Gamla yrken
pixe fox

26 mars 2021 — Långsiktigt substansvärde (ERPA NRV) för Hufvudstaden var vid senaste årsskiftet 184 kr. Idag handlas aktier runt 127 kr. Därför tankar 

För två år sedan kommunicerade vi vår uppfattning att vi under åren 2019–2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. 2020-12-07 2003 – 2012.