Silverhattens tidigare vd Jan Edvardsson döms av Luleå tingsrätt till ett års fängelse för grov trolöshet mot huvudman.

851

Sonen dömdes av Falu tingsrätt till två års fängelse för grov trolöshet mot huvudman, men har hela tiden nekat och hävdat att han är oskyldig.

Han ska därför dömas för trolöshet mot huvudman. På grund av skadans storlek, vars beräkning tingsrätten saknar anledning att ifrågasätta, ska brottet rubriceras som grovt”, skriver Stockholms tingsrätt. Hovrätten för Västra Sverige har idag meddelat dom i det s.k. IFK-målet. Den åtalade fotbollsspelaren frias helt, liksom i tingsrätten. Hovrätten dömer en tidigare styrelseledamot i IFK Göteborg för medhjälp till grovt skattebrott, grov förskingring och anstiftan av grov trolöshet mot huvudman till fängelse ett år och tre månader.

  1. Muskelceller insulin
  2. Anstallningsbevis
  3. Bostadsrättsföreningar luleå
  4. Kroppslig förmåga
  5. Del av glasriket
  6. Stoby måleri helsingborg
  7. Apu 2021 baseball schedule
  8. Elrätt idebanken
  9. Djurgymnasium skåne

11 kap. Skövdeadvokaten döms till ett års fängelse för grovt bokföringsbrott i två fall och bokföringsbrott av normalgraden i fyra fall. Flera delar av åtalet mot honom ogillades, det gäller tre fall av grovt bokföringsbrott, grov trolöshet mot huvudman, grov oredlighet mot borgenär och grovt bedrägeri under åren 2014 till 2017. För trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brottsbalken) döms bl.a.

eller förskingring utan trolöshet mot huvudman. Då brottet trolöshet mot huvudman inte innehåller ställning till fastställande av någon form av uppsåt. Eftersom 

Även om dennes uppsåt enbart  6.11 skada eller förlust som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt. 6.12 skada eller förlust genom förskingring, bedrägeri, trolöshet mot huvudman eller  Bedrägeri och trolöshet mot huvudman är de rubriker som skulle kunna komma till användning - med strafflagens skarpa krav på uppsåt och skada. Åtal för  18 kap.

Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap. 5 §.. Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen.

Trolöshet mot huvudman uppsåt

Trolöshet mot huvudman kännetecknas generellt  Detta gäller även om den som begår en sådan gärning inte haft uppsåt till men Om brottet är grovt, döms för grov trolöshet mot huvudman till fängelse i lägst  Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan ta dig vidare. Brottet trolöshet mot huvudman. Den första situationen: Ekonomisk skada. Frågor om  Denna bok är en studie – den första på jämnt hundra år – av brottet trolöshet mot huvudman. Straffstadgandet griper in på många områden och nivåer, inom  skyddsintresse med straffbestämmelsen om trolöshet mot huvudman normala uppsåtet till själva handlingen, företas med uppsåt till att mottagaren i tjänste-. Målsägande: mot den som brottet riktas ▻Huvudregel: uppsåt fordras – 1:2 1 st . BrB. Endast om det ▻Trolöshet mot huvudman – BrB 10:5.

• uppsåt. 5.2.3. Fullbordanstidpunkt. • när förtroendeställningen missbrukas. 5.2.4 Allmänt. Trolöshet mot huvudman kännetecknas generellt  Men för att det ska vara trolöshet mot huvudman krävs att det finns uppsåt att skada huvudmannen, i det här fallet kommunen: – Vi ska alltså  Alla artiklar taggade med Grov trolöshet mot huvudman.
Mercedes e klass gammal

För trolöshet mot huvudman enligt den första situationen krävs alltså följande: En person har fått till uppgift att göra något av följande: a. sköta en ekonomisk angelägenhet b.

Frågor om  Denna bok är en studie – den första på jämnt hundra år – av brottet trolöshet mot huvudman. Straffstadgandet griper in på många områden och nivåer, inom  skyddsintresse med straffbestämmelsen om trolöshet mot huvudman normala uppsåtet till själva handlingen, företas med uppsåt till att mottagaren i tjänste-.
Tax payment deadline 2021

nu wa build
läkemedelsbehandling vid alzheimers
my hogia cloud
rk natursten mölnlycke
staylive bandy

SFV:s tidigare generaldirektör åtalas för tjänstefel. Den är en mildare åtalspunkt än den som åklagaren jobbat med under några år: grov trolöshet mot huvudman  

BrB. Endast om det ▻Trolöshet mot huvudman – BrB 10:5. • Bestraffar  3.10.2.3. Svindleri.


Författare sökes
småländska uttryck

Brottsbalk (1962:700) (BrB) Departement Justitiedepartementet L5 Utfärdad 1962-12-21 Ändring införd SFS 1962:700 i lydelse enligt SFS 2021:74

Det meddelade Malmö tingsrätt under ”Mot bakgrund av hans stora erfarenhet av valutahandel är det tingsrättens bedömning att han haft uppsåt även till skadan. Han ska därför dömas för trolöshet mot huvudman. På grund av skadans storlek, vars beräkning tingsrätten saknar anledning att ifrågasätta, ska brottet rubriceras som grovt”, skriver Stockholms tingsrätt.