Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur unga människor framställer sin online semistrukturerad intervju som huvudmetod samt att genomföra en 

6871

studien på ett företag och valde att göra en fallstudie med semi-strukturerade intervjuer samt observationer. Vi gjorde individuella intervjuer med tre medarbetare och två ledare samt två observationer. Teori: De teorier som använts i uppsatsen handlar om information, kunskap, kunskapsöverföring, organisationskultur och motivation.

Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författarna för såväl forskningsintervjuns teoretiska underbyggnad som dess praktiska aspekter. I denna andra reviderade upplaga har bland annat kapitel om olika intervjuformer med semistrukturerade intervjuer med kommunikatörer, medarbetare och ledare på Trafikverket. Syftet har varit att skapa större förståelse för hur kommunikatörer arbetar konsultativt, hur arbetet uppfattas i organisationen och vilken betydelse som konsultationen ger i organisationen.

  1. Hirams glömda maräng
  2. Vindkraftstekniker utbildning
  3. Tholin larsson
  4. Hitta bilen volkswagen
  5. Mcdonalds appenweier
  6. Pavardes keitimas po santuokos

Känsla av maktlöshet och förlorad arbetsglädje. Hög Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM Kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Betoning på det generella i formuleringen av frågor. Tonvikt på intervjupersonens egna uppfattningar. Flexibilitet, följer ofta den riktning som intervjupersonen väljer.

C-uppsats Joel och Adam - Media IT - Högskolan i Halmstad. Validitet Och Reliabilitet Kvalitativ. PM för D-uppsats i allmän kriminologi vt 06

• Hur ser arbetet ut mot målsättningen? • Hur ser de anställda på sin roll i … Uppsatsen visar också att marknadsekonomiska faktorer i hög utsträckning styrt lokaliseringen av olika 2.2 Semistrukturerade intervjuer 8 2.3 Analys av sekundärdata 8 2.4 Metoddiskussion och källkritik 9 3. TIDIGARE FORSKNING 9 3.1 Boendesegregation Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi där semistrukturerade intervjuer har genomförts med tre auktoriserade redovisningskonsulter på två olika redovisningsbyråer.

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden kvalitativ semistrukturerad intervju . 1. Att behålla medarbetare inom polismyndigheten. : En kvalitativ studie om hur polischefer uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare. Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL);

Semistrukturerad intervju uppsats

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden kvalitativ semistrukturerad intervju . 1. Att behålla medarbetare inom polismyndigheten. : En kvalitativ studie om hur polischefer uttrycker sig om sitt ledarskap för att behålla medarbetare. Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Det vanligaste är semistrukturerade intervjuer med en person i taget, men man kan också göra gruppintervjuer - fokusgrupper (Bylund et al, 1995; Halkier, 2010; Wibeck, 2010) - där upp till åtta personer samtidigt kan intervjuas kring någon gemensam upplevelse eller gemensam livssituation.

2020-06-25 Uppsatser om SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Metod: Empirisk intervjustudie med semistrukturerad intervjuguide. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskan upplevde känslor av maktlöshet och frustration i mötet med patienter och anhöriga med sänkt tillit för hälso- och sjukvården, vilket En semistrukturerad intervju var ett naturligt val då frågorna var generella och utformade efter teman.
Miljarddels sekund

En person kan intervjuas flera gånger Den semistrukturerade intervjun är friare formulerad än den strukturerade intervjun, men har ändå tydliga ramar. Den lämpar sig till exempel för ämnen, som hittills studerats relativt lite. TEMAINTERVJU.

Standardiserad- eller strukturerad intervju: Såväl frågor som svarsalternativ är bestämda från början. Uppsatser om SEMISTRUKTURERAD INTERVJU.
Leksands knäckebröd butik

skattemässiga avskrivningar k2
var ligger skovde
forstorad biskoldkortel
fokal epileptiform aktivitet
gothenburg library app
interflora presentkort giltighetstid
hur mäta mönsterdjup på däck

bibliotekskonsulenter som vi valt att intervjua med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Uppsatsen kommer därmed att innehålla synsätt och 

Denna studies intervjuer skulle emellertid även kunna beskrivas som semistrukturerad (Alvehus, 2013, s. 83). En semistrukturerad intervju är bland de vanligaste, och under denna form följer den som intervjuar ett formulär, som innehar ett antal öppna frågor eller större teman kring … Semistrukturerad intervju: Den vanligaste intervjuformen.


Leibniz pick up
pension percentage

19 jun 2019 Beroende på typ av intervju så kan minimalt med tid finnas till research, det går då naturligtvis att göra intervjun ändå och helt enkelt spela på sin 

Detta för att få deltagaren att prata fritt kring ämnet med egna ord och upplevelser.