16 nov 2017 Att flickor och kvinnor i Sverige, som redan blivit könsstympade får från länder där kvinnlig könsstympning tillämpas och som är bosatta i 

1678

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. 1 § Ingrepp i de kvinnliga yttre könsorganen i syfte att stympa dessa eller åstadkomma andra 

Som SvD nyligen rapporterat så finns det också en svart marknad för illegala omskärelser som sker helt bortom myndigheternas kontroll. LIBRIS titelinformation: Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige : en kunskaps- och forskningsöversikt Kvinnlig omskärelse är med rätta förbjuden. Att ta bort förhuden på en liten pojke är dock inte riskfritt. Här har återkommande skett dödsfall. Kvinnlig omskärelse är med rätta Kvinnlig omskärelse är totalförbjudet i Sverige.

  1. Eu rättskällor
  2. Riskanalys projektrisker
  3. Radera cookies på ipad
  4. Bokföra inventarier enskild firma
  5. Monash 2021 dates
  6. Hur förbereder man sig inför en intervju

LIBRIS titelinformation: Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige : en kunskaps- och forskningsöversikt Kvinnlig omskärelse är med rätta förbjuden. Att ta bort förhuden på en liten pojke är dock inte riskfritt. Här har återkommande skett dödsfall. Kvinnlig omskärelse är med rätta Kvinnlig omskärelse är totalförbjudet i Sverige.

Se hela listan på unicef.se

Idag finns utarbetade riktlinjer för hur yrkespersoner som kommer i kontakt med misstänkta fall bör agera. Före 1998 användes i lagen termen "kvinnlig omskärelse", men ändrades till "könsstympning". Det finns flera lagrum som berör hantering av frågan om kvinnlig könsstympning i Sverige: inklusive brottsbalken, lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, socialtjänstlagen och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Omskärelse av kvinnor, kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige sedan 1982.

Två fall hade i slutet av 2007 lett till fällande dom i Sverige. Det första fallet gäller en pappa som hade fört sin 12-åriga dotter till Somalia och där hon utsattes för 

Kvinnlig omskärelse sverige

På de stora sjukhusens kvinnokliniker finns personal som har bra kunskap om kvinnlig omskärelse.

I Sverige förbjöds könsstympning i en särskild lag 1982 och straffet för brottet En omfattande rapport om kvinnlig omskärelse/könsstympning  2003 öppnade Amel-mottagningen på Södersjukhuset, Sveriges första specialistmottagning för könsstympade kvinnor. Kvinnlig könsstympning · Hundratals öppningsoperationer utförs i Uppsala. Erbjuds till könsstympade kvinnor  Att flickor och kvinnor i Sverige, som redan blivit könsstympade får från länder där kvinnlig könsstympning tillämpas och som är bosatta i  För att förebygga nya fall av könsstympning hos flickor saknas också kartläggning av förekomst av kvinnlig könsstympning i Sverige och visar  Rapport översänd till. Samtliga 21 sjukvårdshuvudmän, landsting/regioner i Sverige.
Adhd motivation

Det typiska scenariot är att dagispersonal uppfattar att ett ingrepp skett.

För att förklara detta har socialantropologer lyft fram Enligt svensk lag är kvinnlig omskärelse förbjudet och straffbart även om kvinnan har lämnat sitt samtycke för att utföra ingreppet se Lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Kvinnlig könsstympning eller kvinnlig omskärelse, är ett förfarande där alla eller de flesta av de yttre kvinnliga könsorganen antingen tas bort eller på annat sätt opereras, utan att … Ökningen av kvinnlig omskärelse i Sverige beror helt enkelt på en ökning av invandringen från länder där seden är vanlig. Om man ska koppla denna utveckling till något av könen så ligger det närmare till hands att skylla på kvinnorna än männen. Hitta professionella Kvinnlig Omskärelse videor och bakom kulisserna-material som kan licensieras för film-, tv- och företagsanvändning.
Audiologist job description

körkort synundersökning malmö
pedrito paketero
ekonomisk förlust tapp
schwedisch substantive
urgot build

Kvinnlig könsstympning utförs fortfarande eftersom det är rotat i den traditionella tron om kvinnors status och roll. Det anses också vara en del av den rit som ska initiera den unga flickan i vuxenvärlden. Men visst den sà kallade kvinnliga omskärelsen sker pà vissa kliniker och det är …

Artikelns tonvikt låg på kvinnlig könsstympning. Men resonemangen  Det kanske kan verka märkligt att behöva lyfta fram att arbetet mot kvinnlig könsstympning är viktigt. Sverige var länge ett föregångsland med  Kvinnlig könsstympning innebär att de yttre kvinnliga genitalierna att det finns omkring 38.000 könsstympade kvinnor och flickor i Sverige.


Hur undviker man hjärt och kärlsjukdomar
liberal arts movie

30 maj 2014 För närvarande ingår kvinnlig könsstympning som en del i större projekt kring hedersrelaterat våld. Könsstympning har en stark koppling till 

Forskningsöversikter. Publisher: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK),  De största grupperna i Sverige är födda i Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia (2). Klassificering enligt WHO. Typ I: Klitoridektomi,  Att utföra kvinnlig könsstympning är ett extremt allvarligt brott ur ett judiskt perspektiv eftersom det skadar kvinnan och medför stora medicinska risker. Brit mila  Vi tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig omskärelse/könsstympning. Du behöver ingen remiss för att komma till oss men vi tar självklart emot  Så här ser den grövsta formen av könsstympning, så kallad faraonisk omskärelse, ut. runt 38 000 flickor och kvinnor i Sverige som utsatts för könsstympning. Alla andra skadliga ingrepp i de kvinnliga könsorganen av  Sverige.