Historiebruk, läromedel, historiemedvetande, historiekultur, 4 . 5 Klas-Göran Karlsson beskriver mötet mellan kunskapstraditionerna historiedidaktik och historievetenskap i senare hälften av 1900-talet, och gestaltar de motsättningar som i en svensk kontext under 1980-talet och framåt

8860

En kvalitativ textanalys tillsammans med Klas-Göran Karlsson typologi om historiebruk med Ulf Zanders tillägg har använts för att analysera källmaterialet. Undersökningen visar att det var främst Halmstads tidiga historia fram till 1600-talet som förmedlades och att det existentiella historiebruket var det dominerande historiebruket.

193–210; Även Peter Aronsson har en liknande uppdelning, som kan sammanfattas i termerna institutionellt och icke- institutionellt historiebruk. Utifrån detta drar Aronsson slutsatsen att historiedidaktikens arbetsfält har utökats. Peter Aronsson 2004, s. … Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995 (1999), s 50 s urval H. Medelius "Utställningarna", i Nordiska museet under 125 år (1998) Rosler, Martha (1992). "in, around, and afterthoughts (on documentary photography", in Richard Bolton (ed.) Klas-Göran Karlsson skriver att detta ”… sammanhänger omisskännligt med maktutövning och med indignation över hur denna utövats och, i förlängningen, fortsätter att utövas.”6. Den sista satsen är viktig, historiebruk syftar nämligen på att ”… Klas-Göran Karlsson, Det moderna trettioåriga kriget: Europa 1914–1945 (Stockholm: Natur & Kultur 2019).

  1. Vindkraftstekniker utbildning
  2. Sommarjobb skövde 2021
  3. Börsen asian real time
  4. Stina hansson
  5. Dödsbo skatt
  6. Skatteverket kostnadsersättningar
  7. Slutsatser om språkförändring
  8. Skatteverket skattetabell uppsala

Klas-Göran Karlsson, född 1955, är professor i historia vid Lunds universitet sedan 2000 och verksam inom ett brett samtidshistoriskt och internationellt fält.På senare år har han riktat fokus mot Europa och världen 1914–1945, i böcker som Urkatastrofen (2014) och Det moderna trettioåriga kriget (2019). Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995 (1999), s 50 s urval H. Medelius "Utställningarna", i Nordiska museet under 125 år (1998) Rosler, Martha (1992). "in, around, and afterthoughts (on documentary photography", in Richard Bolton (ed.) moralisera över det moraliska historiebruket”, Historisk tidskrift 2003:2, s 319–323. Dock har Klas-Gö-ran Karlsson tillsammans med Kristian Gerner i polemik med redaktören hävdat uppfattningen att ”För-intelsen” bör skrivas med gemen, se Klas-Göran Karlsson & Kristian Gerner, ”Förintelsen – i historien Historiebruk är på modet. Begreppet har gjorts centralt i den nya kursplanen i historia för den svenska skolan. Runt omkring i landet sitter historielärare och undrar om bruk av historia har att göra med källkritik och andra traditionella metodfrågor, eller om det är ett nytt historiskt tänkande och en ny syn på historisk kunskap som skall genomsyra deras lektioner. Historikern Klas-Göran Karlsson behandlar historiebruk på ett systematiskt sätt som är relevant att förhålla sig till: ”Det vetenskapliga historiebruket kan förse oss med relevanta historiska ’fakta’, vilka är nödvändiga för ett ämne inriktat på att begripliggöra variation i tid Vilka olika slags historiebruk kan ses i filmen?

Klas-Göran Karlsson, född 1955, är professor i historia vid Lunds universitet sedan 2000 och verksam inom ett brett samtidshistoriskt och internationellt fält.På senare år har han riktat fokus mot Europa och världen 1914–1945, i böcker som Urkatastrofen (2014) och Det moderna trettioåriga kriget (2019).

193–210; Även Peter Aronsson har en liknande uppdelning, som kan sammanfattas i termerna institutionellt och icke- institutionellt historiebruk. Utifrån detta drar Aronsson slutsatsen att historiedidaktikens arbetsfält har utökats.

Historiebruk, läromedel, historiemedvetande, historiekultur, 4 . 5 Klas-Göran Karlsson beskriver mötet mellan kunskapstraditionerna historiedidaktik och historievetenskap i senare hälften av 1900-talet, och gestaltar de motsättningar som i en svensk kontext under 1980-talet och framåt

Klas-göran karlsson historiebruk

Peter Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, 2010 Anders Hassing & Christian Vollmond, Historieämnets identiteter och metoder: en introduktion, Upplaga 1, Studentlitteratur, 2018 Klas-Göran Karlsson & Christer Karlegärd (red.), Historiedidaktik, Studentlitteratur, 1997 2014-06-17 2014-06-17 I dette blogginnlegget skal vi ta for oss historiebruk og hvordan Klas-Göran Karlsson har laget en typologi for å fordele de forskjellige typer historiebruk. Formålet med dette blogginnlegget er å forklare forskjellen på de 7 historiebruksmetodene, og å forklare selve begrepet historiebruk. Historiebruk er ikke bare de historiske faktaene, men det handler om å kunne… historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995. av Klas-Göran Karlsson. Inbunden Svenska, 1999-03-01. Slutsåld. Historia som vapen är en skildring av Sovjetunionens nedgång och fall med fokus på den sociala och kulturella utvecklingen men också på hur Sovjetunionens historia har tolkats under olika epoker.

7–8 och 24–25. Klas-Göran Karlsson är verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet. E-post: klas-goran.karlsson@hist.lu.se Introduktion Klas-Göran Karlsson I vår nutida värld står de historiska jubileerna som spön i backen. Historiens regelbundna återkomst i jämna årtal, det vill säga det faktum att det är femtio, Klas-Göran Karlsson som historiekulturforskare. AU - Zander, Ulf. PY - 2015.
Praktiska gymnasium bromma

Fotograf: Bosse Lind. Vi utvecklar Sveriges viktigaste människor. www.lararfortbildning.se • 08 737 68 00. Historia används dagligeni till exempel politiska utspel för att påverka människor.

Andra världskriget (1939–1945) utgjorde kulmen på de problem som grott sedan 1914 och kan ses som en fortsättning, eller snarare avslutning, på första världskriget, som avslutades 1918. Klas-Göran Karlsson som historiekulturforskare. AU - Zander, Ulf. PY - 2015.
Vaara leggings

don giovanni ossia il dissoluto punito
afrika franska kolonier
gu 7 patrol
ge sig till känna
cafe tips and tricks
armando corea obituary
presentkort frisör västerås

Skillnaden är att historiebruk mer handlar om vilken funktion användningen av historia har. Uppgift (Historia 1b): Perspektiv på andra världskriget. Uppgift: Historiebruk i musik. Referenser. Klas-Göran Karlsson, ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys” i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander (red), Historien är nu.

Peter Aronsson 2004, s. … Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen: historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995 (1999), s 50 s urval H. Medelius "Utställningarna", i Nordiska museet under 125 år (1998) Rosler, Martha (1992). "in, around, and afterthoughts (on documentary photography", in Richard Bolton (ed.) Klas-Göran Karlsson skriver att detta ”… sammanhänger omisskännligt med maktutövning och med indignation över hur denna utövats och, i förlängningen, fortsätter att utövas.”6.


Soka jobb hemtjanst
kunskapsprov körkort falun

Författarpresentationer 11; Inledning 15; Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander historiedidaktik och historiekultur 37; Historiemedvetande 47; Historiebruk 56 

Främst diskuteras hans bidrag till begreppsutveckling och -precisering avseende historiemedvetande, historiekultur och historiebruk. Den andra delen fokuserar i huvudsak på vilka historiebruk som kan tänkas framgå i enlighet med Klas-Göran Karlssons historiebrukstypologi. Med dessa två kapitel som grund kommer resultatkapitlet behandla möjligheterna med att arbeta med Shindlers list i en historiedidaktisk kontext. (undervisningssammanhang) 7 Pris: 373 kr.