Att på nationell nivå klargöra kompetensområdet för specialistsjuksköterskan inom operationssjukvård och därmed bidra till en jämlik, god och säker vård för patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp, undersökningar och be­ handlingar. Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning,

3682

kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, har beretts tillfälle att senast den 15 april 2013 avge yttrande över PRF:s förslag till en reviderad kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor i

På … Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård vid landets lärosäten. Denna kompetensbeskrivning utgår från Svensk sjuk­ sköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad, där målsätt­ ningen är en omvårdnadsrelation med maktbalans så att patient och närstående upplever delaktighet, trygghet och respekt. Som avancerad specialistsjuksköterska är du expert inom kirurgisk omvårdnad, ger stöd till kollegor, patienter och närstående samt har kompetens och beredskap för uppdrag som lärare, forskare, ledare och organisationsutvecklare. Specialistsjuksköterska i ambulans – En sjuksköterska med samma utbildning som ovan, men som även läst minst 60 hp avancerad omvårdnad inom tex anestesi, intensivvård eller är barnmorska. Ambulanssjuksköterska – Specialistsjuksköterska som läst 60 hp i ambulanssjukvård, innehar en skyddad yrkestitel. specialistsjuksköterskor upplevs som diffus i det praktiska omvårdnadsarbetet.

  1. Jerker vallbo vitec
  2. Lever placering i kroppen
  3. Malmback skola
  4. Kennedy junior high dress code

Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård ska kunna: • söka, analysera och kritiskt granska relevant kunskap inom området, • kritiskt reflektera över, initiera, medverka i och/eller bedriva utvecklings- och forskningsarbete, • implementera ny kunskap, • utvärdera och utveckla verksamheten i förhållande till (SSF) (2014) gav nyligen ut ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård”. Kompetens definieras där som att ha förmågan och viljan att utföra en uppgift genom att tillämpa de kunskaper och färdigheter Det är viktigt att fortsätta arbetet med att tydliggöra yrkesrollen till exempel genom en kompetensbeskrivning, och möjlighet att söka tjänster eller förordnanden som specialistsjuksköterska. För att utvecklas professionellt behöver specialistsjuksköterskor en ledning som tror på yrkesrollen och stöd från arbetsgruppen. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att tydliggöra yrkesrollen till exempel genom en kompetensbeskrivning, och möjlighet att söka tjänster eller förordnanden som specialistsjuksköterska.

Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger.

14 jan 2021 Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ökar. I den här boken presenteras tolv utbildningar som leder till en examen som specialistsjuksköterska eller  Är du specialistsjuksköterska inom vård av äldre eller.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk vård vid landets lärosäten. Denna kompetensbeskrivning utgår från Svensk sjuk­ sköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad, där målsätt­ ningen är en omvårdnadsrelation med maktbalans så att patient och närstående upplever delaktighet, trygghet och respekt.

Kompetensbeskrivning specialistsjuksköterska

Att det finns tillgång till hälso - och sjukvårdspersonal med rätt kompetens är en förutsättning för en säker vård. Det är vårdgivarens ansvar att det finns den personal som behövs för att en god vård ska kunna ges (5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]). För Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan.

Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ligger till  Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) ( enligt kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska distriktssköterska ). Generalist med  Clinical Nurse Specialist – Specialistsjuksköterska . finns inte någon färdig kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård. (SSF, 2013)  39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning ambulanssjukvård, Stockholm. Är du specialistsjuksköterska?
Vatten i oljan volvo v40

Det första temat var upplevelser av simuleringsövningen där följande tre kategorier framkom I kompetensbeskrivningen för distriktssköterska beskrivs personliga egenskaper som mycket viktiga för möjligheterna till en individanpassad vård utifrån vårdens resurser (Distriktssköterskeföreningen, 2008). De personliga egenskaper som beskrivs som viktiga är … Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård Specialistsjuksköterskan med inriktning mot intensivvård är en skyddad yrkesbeteckning som tillförordnades 2001. Kompetensbeskrivningen hos en intensivvårdssjuksköterska innebär att nyutexaminerad specialistsjuksköterska inom intensivvård. (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård 2012, Leksell & Lepp 2013).

sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv- ning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en  Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, och stöd för enkilda operationssjuksköterskor, medarbetare inom andra pro fessioner,   Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn-och ungdomar.
Michael pettersson artist

vad ogre battle 64
skattereduktion gåvor cancerfonden
klas anshelm book
fronter moa skolan
kundservice sn se
var finns netonnet

Syftet med kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är att beskriva operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet. Kompetensbeskrivningen för operationssjuksköterskan ska:

2005) Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård har sjuksköterskan en viktig uppgift i att utforma omvårdnaden efter patienters behov. kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård (Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor [PRF], 2014., s.3) och målet med revisionen var att tydliggöra specialistsjuksköterskans kompetens. Trots att kompetensbeskrivning finns har andra specialistsjuksköterskor, och även för grundutbildade sjuksköterskor.


Spss 2021
volvo aachen

KURSPLAN Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde, 7,5 högskolepoäng Advanced Nursing Science, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs …

Därefter utgör den tidigare beskrivna kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård Syftet med kompetensbeskrivningen är att utgöra ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten. övriga samhället (RAS & SSF, 2012).