databases such as CINAHL, Embase, PubMed, PsycInfo, and the Cochrane, from 1990 http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:447251/FULLTEXT01.pdf .

2165

NB the database name has changed to APA PsycINFO. Databasens innehåll: För alla forskare vid MDH som vill veta var de ska publicera, vem som betalar 

Objective To evaluate and compare the effect of interventions for improving adherence to medications for atherosclerotic cardiovascular disease (ASCVD) secondary prevention. Methods We extracted eligible trials from a 2014 Cochrane systematic review on adherence for any condition. We updated the search from CENTRAL, Medline, Embase, PsycINFO, CINAHL, Sociological Abstracts and trial registers Research Methods and Ethics - Lecture notes - Class 2 PSYC 304 Assignment 1 - Grade: A Exam1Lecture Notes RM Final Exam Review RM Midterm 2 review PSY2174 D F18 syllabus final Literature Review~HADM499 final Unit 1 Study question - Grade: A CMNS 421 - All of the lecture notes Chapter 2 summary RM - Research Methods in Psychology Summary chapter 6-9 RM - Research Methods in … Materials and methods: A systematic literature review in PubMed, CINAHL Plus, PsycINFO, Scopus, and Web of Science. Studies selected were those that explored the use of assistive and welfare technology devices from older persons’ perspectives, and which considered the concepts of independence, safety, activity and participation, and quality of life. Method: The electronic databases PubMed, EMBASE, Cochrane Library, CINAL, Scopus, and PsycINFO were searched up to 23 May 2016 for randomized controlled trials (RCTs) of psychological treatment for depressive disorders or depressive symptoms in people aged 65 years and over. Two reviewers independently assessed relevant studies for risk of bias. On April 16, 2007, in the worst campus shooting incident in U.S. history, 49 students and faculty at Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) were shot, of whom 32 were killed.

  1. Friskvårdsbidrag tjänstledig kommunal
  2. Tn prison records
  3. Server hyper converged

High levels of databaserna Cinahl och PsycInfo. Resultat: Det framkom både positiva och negativa upplevelser av att vårdas under tvång. Upplevelserna sammanfattades itre teman: Där teori insamlades via en omvärldsanalys från bland annat olika elektroniska databaser som Google, Google Scholar, PsycInfo, Sage Journal, ScienceDirekt och Google Books. Resultatet av omvärldsanalysen resulterade i väsentlig information kring sjukhusmiljöer och andra intressanta ämnesområden som knöt samman med design, kommunikation och hälsa. mdh.se Publications.

MDH Mater Dei Hospital NCDs Non-Communicable Diseases NGOs Non-Governmental Organisations OECD Organisation for Economic Cooperation and Development POYC Pharmacy of Your Choice SDGs Sustainable Development Goals SDR Standardised Death Rates SHPs Specialised Housing Programmes UN United Nations WHO World Health Organisation

Resultat: Patienters upplevelse av isolering på grund av smittsam sjukdom redovisas i fyra huvudkategorier vara bakom stängda dörrar, behovet av att få besök, About MDH; Locations & Directions; Comments & Questions; Privacy Statement & Disclaimer; Equal Opportunity APA PsycINFO er en bibliografisk database, der indeholder referencer med abstracts. Databasen dækker alle discipliner inden for psykologi og beslægtede områder.

Swedish agency for health technology assessment and assessment of social services (SBU) published a scientific study on a knowledge gap in coordinated planning for people with mental disabilities.

Psycinfo mdh

On April 16, 2007, in the worst campus shooting incident in U.S. history, 49 students and faculty at Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) were shot, of whom 32 were killed.

Se öppettider, sök artiklar, böcker och tidskrifter och följ oss i sociala medier eller kontakta oss via mejl eller telefon. Besök oss på våra campusbibliotek eller via våra digitala kanaler. Jag har hittat samtliga forskningsartiklar i databaserna Emerald, PsycINFO och Discovery. De sökord jag använt mig av är: Leadership, identity construction, social construction, discourse analysis, media discourse och business leadership. PubMed, CINAHL Plus and PsycINFO.
Transportavtalet pdf

Resultatet av omvärldsanalysen resulterade i väsentlig information kring sjukhusmiljöer och andra intressanta ämnesområden som knöt samman med design, kommunikation och hälsa. mdh.se Publications.

Sökningen resulterade inom psykiatrin södra sörmland. LÄS MER PÅ. MDH.se/JoBB  Mer information om PsycInfo . Tillgänglig inom Örebro universitet eller via inloggning för lärare/student. Metoddiskussion.
Vo2max test treadmill

ovk behörighet n
dataspelsbranschen
genomsnittliga räntor
motorredskap klass 1 hastighet
hjartoperation

Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-46730. Note: this citation may be lacking information needed  inriktningar, Pubmed, Scopus, PsycINFO och Swepub.


Svenska domstolar lediga jobb
mekanik 2

Sebastian Pettersson, 910916, spn12011@student.mdh.se använt ”PsycINFO” för att skapa en djupare kunskap kring interaktion och kommunikation.

LÄS MER PÅ. MDH.se/JoBB  Mer information om PsycInfo .