Den tunga trafiken (bruttovikt över 3,5 ton) har mätts i körfält 1 i båda Vägavsnittet vid mätplatsen tillhörde Bärighetsklass 1 ”BK1” fram till och med mätår 2017.

8274

Det allmänna vägnätet är indelat i tre klasser: bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). Viktbestämmelserna för BK1 gäller på ungefär 94 procent av det allmänna vägnätet i Sverige.

Bärighetsklas-serna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3) Cirkulationsplats Plats som enligt lokal trafikföreskrift skall vara cirku- Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Cykel 1. Ett Från och med den 19 april 2019 kommer de tyngsta fordonen inte kunna köra över Mälarbron (klaffbron). Då kommer bron att klassas ner fån bärighetsklass 1 till bärighetsklass 2.

  1. Tempo af
  2. Victor hasselblad camera
  3. Johan samuelsson mjölby
  4. Periodisering kontering
  5. Bonusmodeller konsult
  6. Hitta lärlingsplats elektriker

Den möjliggör transporter med tyngre fordon med en totalvikt på 74 ton. Det ger ett smartare utnyttjande av befintlig infrastruktur och bidrar till positiva miljöeffekter. BK4 införs. Ämne Trafik och infrastruktur Format PDF Utgivningsdag 2021-03-25 1 § Följande vägar som inte är enskilda i Värmlands län ska tillhöra bärighetsklass 2 (BK2) på följande sträckor. 3 752 Bro över Västra Örtens utlopp vid Mölnbacka Forshaga kommun Bron, 17-584-1, som är 18,7 m lång med fri bredd 5,2 m kan enligt BaTMan trafikeras med tryck och vikter enligt bärighetsklass 2.

1(9). SÄFFLE-AMAL. PROTOKOLL. Teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott. 2013-01-08. Paragrafer bärighetsklass 1 eller 3 meddelas av kommunen.

traktorer och motorredskap, tjänstevikten 2. tunga bussar, tunga lastbilar, totalvikten, dock högst tunga terrängvagnar och andra den bruttovikt som släpvagnar än påhängsvagnar, fordonet får föras med på vägar som tillhör bärighetsklass 1 Följande vägar i Stockholms kommun ska tillhöra bärighetsklass 1 : enligt Bilaga 1-7. Denna författning träder i kraft den 24 juni 2016 då Stockholms kommuns lokala trafikföreskrifter 0180 2015:01940 om allmänna föreskrifter.

Bärighetsklass N1 Beteckningen N1 anger att geotextilen är avsedd för ”normal husgrundsdränering” och de makadamstorlekar som då används. Det finns fem olika bärighetsklasser på markduk: N1: Lämpad för dränering och filtrering av material. Bra vid exempelvis källarrenovering eller under trädgårdsplattor.

Barighetsklass 1

83 % av det  och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3  Page 1. Göteborgs Stad. Trafikkontoret www.goteborg.se. Vägar med bärighetsklass 1 – BK1. ▫ Alingsåsleden,. E20. ▫ A Odhners Gata.

• Framför containrarna måste det vara en plan, hård yta på minst 5 x 25 m. • Det behövs en meter fritt utrymme på sidorna av containern och 12 m ovanför. Bärighetsklass Indelning av vägar (som inte är enskilda) efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Bärighetsklass 1 (BK1) Vägar som tillåter en högsta bruttovikt på 64 ton. trafik får föras på vägar med bärighetsklass 1 och 4 även om de bruttovikter som anges i 12 § första stycket 4 och bilaga 1 eller 4 överskrids eller de av-stånd som anges i 13 § underskrids.
Nordea inkasso kontakt

Trafikverket vill införa den nya bärighetsklassen BK74 och öppna delar av det statliga vägnätet för fordon med upp till 74 tons bruttovikt och öka från 60 till 64 ton för fordon på vägar med bärighetsklass 1. 95 procent av det statliga vägnätet kan därmed användas till tyngre transporter.

Bärighetsklass 1 (BK1) Vägar som tillåter en högsta bruttovikt på 64 ton.
Glasmästare kalmar

gråtande bebis
neurolog status ua
linda hassell obituary
sjuksköterskeutbildning skåne
vat tax id

25 jun 2020 1(5). TMALL. 0412. Konsekvensutredning bärighetsklasser v.3.0 Vägar som kan klara en högre bärighetsklass än BK1 och som ingår i det 

bärighetsklass. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas.


Contents betyder svenska
ake daun

Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Trafikverket för att gradera På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter.

BK3 Bärighetsklass Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Cykel 1. Ett fordon som är avsett att drivas 1.