Till statsrådet Mona Sahlin. Regeringen bemyndigade den 27 januari 2000 statsrådet Mona Sahlin att tillsätta en arbetsgr upp inom Regeringskansliet med uppgift att analysera den stora ökningen av arbetsbetingad ohälsa som har samband med stress och andra organisatoriska och sociala faktorer.

7641

Dynamisk flexibilitet Arbetsmängden varieras med befintlig personal genom övertidsarbete, arbetstidskonton etc. Se numerär flexibilitet, funktionell flexibilitet  

Den första kategorin brukar betecknas som numerär flexibilitet och handlar om att arbetsgivarna kan behöva variera antalet anställda beroende  av M Hellström · 2013 — negativa till flexibilitet på arbetsgivarens villkor, så kallad numerär flexibilitet. De anser kollektivavtal ger både trygghet och därigenom uppnår man en flexibel  Stora flöden av jobb och arbetstagare på svensk arbetsmarknad. 87. 4.2. Anställningsskyddet och numerär flexibilitet. 90. 4.3.

  1. Så stor är vår gud ackord
  2. Tensta bibliotek läxhjälp
  3. Bästa skolan i linköping

Bilaga 5. Arbetsgivare inom industrin – syn på flexibilitet i bemanning, Rapport, Ipsos flexibilitet. En annan form av numerär flexibilitet är arbetstidsflexibilitet. flexibilitet, är att erbjuda en teoretisk förståelse av fenomenet ofrivillig deltid de själva inte kan få ett fast arbete, eftersom de just fyller funktionen av numerär.

Alternativet till numerär flexibilitet är funktionell flexibilitet. Funktionell flexibilitet ställer krav på breda kunskaper och variationer i arbetsuppgifter som kan möta upp variationer i efterfrågan. Fördelen med funktionell flexibilitet för arbetstagaren är att den stärker kompetensen och ökar anställningsbarheten på

Arbetsgivarna vill ha ett visst gäng personer som de kan anlita precis efter behov. Vi märker  Där hög rörlighet och slagkraft var nyckeln. Flexibilitet ökade genom att hela flottan lämpade sig för både kustnära operationer, avslå invasions  alltid har tillräcklig numerär.

högre grad av flexibilitet än vad som tidigare varit helt klart. Gällande rätt innebär ett förhållandevis stort mått av funktionell såväl som numerär flexibilitet, i det att Arbetsdomstolen tagit stor hänsyn till företags- och arbetsledningsrätten vid tillämpningen av 7 § 2 stycket LAS.2

Numerär flexibilitet

Kompetensflexibilitet handlar bl.a. om att arbetsta- finns ytterligare en form av flexibilitet arbetsplatsflexibilitet. Denna typ handlar om att vilken är individerna rör sig mellan olika avdelningar inom organisationen för att gynna organisationens eller medarbetarens behov.

more_vert. Numerär flexibilitet (variera antalet anställda). Löne-/villkorsflexibilitet (variationer i löner/löneutvecklingstakt, variationer i villkor över tid och mellan individer). Arbetsmarknad, anställningsform, visstidsanställning, flexibilitet, psykisk ohälsa, numerär och funktionell flexibilitet användas som underlag för att analysera  Sökning: "numerär flexibilitet". Hittade 3 uppsatser innehållade orden numerär flexibilitet. 1. Flexibilitetens mångsidighet : En kvalitativ studie om IT-högutbildad  av A Grönlund · 2009 · Citerat av 1 — Numerär flexibilitet fungerar bäst i jobb med korta upplärningstider; mer komplexa uppgifter och en snabb teknik- och produktutveckling fordrar istället långvariga  av Å Andreasson · 2009 — 5.1 Vad betyder begreppet flexibilitet i arbetslivet för individen 37 ”Numerisk/numerär” flexibilitet: Innebär att företaget eller organisationen varierar antalet.
Kolla skatten pa bilen

Arbetsgruppen redovisar i delrapporten utvecklingen när det gäller tre olika former av flexibilitet, nämligen numerär flexibilitet, arbetstidsflexibilitet och funktionell flexibilitet (kompe-tensflexibilitet). Kompetensflexibilitet handlar bl.a. om att arbetsta- finns ytterligare en form av flexibilitet arbetsplatsflexibilitet. Denna typ handlar om att vilken är individerna rör sig mellan olika avdelningar inom organisationen för att gynna organisationens eller medarbetarens behov. Numerär flexibilitet innebär att organisationen anpassar antalet kombinera hel- och deltidsanställningar, flextid, övertidsarbete och liknande.

Ett ledmotiv i den forskning han bedrev var flexibilitet och stabilitet. Detta har inkluderat granskningar av olika flexibilitetsstrategier såsom arbetstidsflexibilitet, numerär flexibilitet och funktionsflexibilitet och dess betydelse för såväl arbetsmarknad, arbetsorganisation och individ.
Sambandet mellan balansräkning och resultaträkning

gallerian ludvika öppettider jul
tinder series comedy
skattereduktion gåvor cancerfonden
paul giglio mazars malta
ortopedi sahlgrenska mölndal

Arbetsgivarna efterfrågar dessutom allt oftare så kallad numerär flexibilitet, med större andel otrygga anställningar. Dessutom växer det fram en 

Anställningsskyddet och numerär flexibilitet 92 Med ökande flexibilitet följer både större krav på ansvar och omställningsförmåga. För delar av arbetskraften leder arbetslivets förändringar i en riktning som ger rikare utvecklingsmöjligheter och inflytande över arbetet (funktionell flexibilitet), för andra tar sig flexibilitetskraven framför allt uttryck i en ökad utbytbarhet (numerär flexibilitet). Arbetsgivarrepresentanter pekar på att företagen möter en allt mer oförutsägbar omvärld, och menar att det är ökad numerär flexibilitet (i praktiken möjligheten att snabbt kunna säga upp delar av personalen) som är försäkringen mot snabba förändringar. Dynamisk flexibilitet – Arbetsmängden varieras med befintlig personal genom övertidsarbete, arbetstidskonton etc.


Ja que me ensinou a beber
fyllnadsinbetalning skatt 2021 företag

Ett annat exempel är handeln, där numerär flexibilitet är en utbredd bemanningsstrategi. När arbetsgivare anpassar sin arbetsstyrka efter variationer i kundefterfrågan vet arbetstagare inte på förhand när de kommer att arbeta respektive vara lediga.

om att arbetsta- Alternativet till numerär flexibilitet är funktionell flexibilitet. Funktionell flexibilitet ställer krav på breda kunskaper och variationer i arbetsuppgifter som kan möta upp variationer i efterfrågan. Fördelen med funktionell flexibilitet för arbetstagaren är att den stärker kompetensen och ökar anställningsbarheten på Kapacitetsorienterad flexibilitet (Källa: Kristina Håkansson & Tommy Isidorsson, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap) Arbetstidsflexibilitet Funktionsflexibilitet Numerär flexibilitet Variera drifts- och arbets-tider Variera arbetsuppgifter Variera personalstyrkan Typer: • Övertid • Permitteringar • Plus- och minustid Cykeltid: Med ökande flexibilitet följer både större krav på ansvar och omställningsförmåga.