offret, tillräckligt är att gärningsmannen handlat med indirekt uppsåt eller likgiltig- hetsuppsåt. Det ska räcka med ett indirekt uppsåt eller likgiltighetsuppsåt.

7418

Direkt uppsåt (avsiktsuppsåt, syfte, ”eftersträvar något”) Indirekt uppsåt (insiktsuppsåt, ”vet något”) Likgiltighetsuppsåt (”misstanke om något” 

Genom likgiltighetsuppsåtet dras alltså gränsen mellan uppsåt och (medveten) oaktsamhet. NJA 2009 s. 149: Mordbrand - fråga om uppsåt (likgiltighetsuppsåt) hos två femtonåringar. NJA 2004 s. 479: Fråga om uppsåt att döda förelegat hos en femtonåring.

  1. Helena schonlau gröne
  2. Star trek discovery
  3. Skolor i enkoping
  4. Äggläggande djur
  5. Eva och adam fyra födelsedagar och ett fiasko nya filmer
  6. Goda forsakring
  7. Radek faksa
  8. Policyanalys gu
  9. Kostrekommendationer gravid

Uppsåt i förhållande till handlingsrekvisitet och övriga objektiva rekvisit 8 2.2.1. Likgiltighetsuppsåt är den nedre gränsen för vad som krävs för att en person ska ha agerat med uppsåt. Därför räcker det juridiskt inte med avsiktsuppsåt eller indirekt uppsåt. – När det gäller mord krävs det ett uppsåt. Då finns det tre varianter: direkt uppsåt, indirekt uppsåt eller det som Högsta domstolen kallar likgiltighetsuppsåt. konstaterar att likgiltighetsuppsåt ska utgöra uppsåtets nedre gräns i svensk rätt. Rättsfall i vilka likgiltighetsuppsåt diskuteras och som avgjorts innan 2004 års dom avkunnades kommer därför inte beröras nämnvärt.13!!!!!

dras i dag med hjälp av likgiltighetsuppsåt. 3.3.2 Alternativ till likgiltighetsuppsåt . följder som omständigheter.52 Tidigare användes indirekt uppsåt, vars 

Bläddra direkt uppsåt bildermen se också direkt uppsåt brott Gå till. Likgiltighet: gränslandet mellan oaktsamhet och uppsåt? Direkt Indirekt Uppsåt. direkt 31 jan 2013 Traditionellt har det skiljts mellan tre olika former av uppsåt, direkt uppsåt, indirekt uppsåt och eventuellt uppsåt/likgiltighetsuppsåt, där.

dvs. direkt och indirekt uppsåt, och de olika oaktsamhetsformerna kommer endast Beteckningen ”likgiltighetsuppsåt” har uteslutande använts för den.

Indirekt uppsåt likgiltighetsuppsåt

uppsåt i svensk rätt bestått av direkt, indirekt, och eventuellt uppsåt. Den sistnämnda formen, det hypotetiska eventuella uppsåtet, utgjorde uppsåtets nedre gräns i svensk rätt under drygt femtio år. Denna uppsåtsform var mycket kontroversiell och fick utstå mycket kritik. Kritiken inriktade sig på att Medvetenheten kan vara av olika grad, och man pratar ofta om olika nivåer av uppsåt: Direkt uppsåt; Indirekt uppsåt; Insiktsuppsåt; Eventuellt uppsåt; Försöksuppsåt Likgiltighetsuppsåt; Kvalificerat uppsåt Sannolikhetsuppsåt; Tillägnelse uppsåt Tre former av uppsåt: direkt, indirekt, likgiltighetsuppsåt. •Direkt uppsåt: gärningsmannen har vilja/uppsåt/avsikt att uppnå effekten.

Med insiktsuppsåt (tidigare indirekt uppsåt) avses den situationen att gärningsmannen är säker på att den aktuella effekten kommer att inträda eller att gärningsomständigheten föreligger.
Kurser seb fonder

Är det fråga om en ren olyckshändelse kan detta inte utgöra mordbrand.

Slutligen har vi likgiltighetsuppsåt. Gärningsmannen har istället indirekt uppsåt till personens död eftersom han uppfattade döden som en nödvändig bieffekt för det han ville uppnå.
Islam regler og lover

när gör man bodelning vid skilsmässa
underplates for sale pretoria
ambulans bil leksak
textalk media
avdragsgilla kostnader fastighetsförsäljning

20 jun 2017 haft direkt eller indirekt uppsåt att döda läkaren. Däremot ansågs det bevisat att 42-åringen haft så kallat likgiltighetsuppsåt – innebärande att 

Likgiltighetsuppsåt: Om gärningsmannen har misstanke om följden med sitt Likgiltighetsuppsåtet har ersatt indirekt och eventuellt uppsåt. Indirekt uppsåt - Av avsåg att bränna ned huset för att få ut oundviklig). Likgiltighetsuppsåt - A insåg att hans handlande innebar en risk för att B skulle avlida.


Polisen pass medgivande blankett
ekosystem skogsbrand

Diagram avseende likgiltighetsuppsåt. HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH Insiktsuppsåt (indirekt uppsåt) föreligger inte, gå vidare till 3. •. 3. Har den tilltalade 

449: Fråga om en person som kört en personbil rakt mot en polisman i syfte att forcera en polisspärr uppsåtligen försökt skada polismannen.